15.03.2010

Gratis heroin?

Artikkel fra Dagbladet kan leses her

Artikkelen tar for seg det faktum at en dansk narkoman skal få injisert en dose heroin av en lege.

Det jeg spør meg om...er jo hvem som skal betale for dette kalaset? Jeg vet ikke helt om dette er noe jeg vil finansiere. Jeg betaler gladelig skatten min og ser at jeg kan dra nytte av dette. Men slikt er ikke noe jeg støtter...Det står også at de skal øke skatten...det kan jo tenkes at det finnes dansker også som er litt i mot dette...jeg ser heller ikke for meg at alle her til lands er fornøyde om dette skulle bli en realitet også her til lands.

Dette er dog en vanskelig diskusjon og en diskusjon som mange mener noe om. Jeg er vel også en av dem som ikke har førstehåndskjennskap til noen narkotiske stoffer, men jeg mener mye om det likevel. Og jeg mener også at man har et valg her i livet, selv om noen valg er bedre enn andre, og enkelte dårlig..jeg er litt kynisk akkurat på dette punktet....sånn er det bare. Og jeg må ærlig innrømme at når det kommer til dette med narkotiske stoffer (og her drar jeg alt under en kam..inkludert "det som er mindre farlig enn alkohol" (visstnok)) ser jeg alt litt svart og hvitt. Jeg er litt usikker på om jeg er særlig for at folks dårlige valg skal føre til økt skatt hos meg...og at denne skatten da skal gå til finansiering av gratis utdeling av f.eks heroin.....

Jeg kan jo skjønne at de mener det blir mindre kriminalitet.

Jeg lurer på hvor mye det koster å holde alle de som har ramlet ut på dette her til lands med daglige doser av herion.....Norge har jo et stort narkotika problem, og så vidt meg bekjent har også Norge en stor andel overdosetilfeller. For å være litt frekk, så er det så fullt på Plata til tider at jeg ikke ser når bussen min kommer...

Jaja..dette er som sagt en diskusjon med mange sider..og jeg har som sagt ikke noe annet enn sterke meninger rundt emnet...heldigvis sier jeg....men det jeg kan konkludere med, er vel at jeg blir litt provosert og at jeg lurer litt på hvem som skal betale for kalaset!

Ingen kommentarer: