23.08.2011

"Eliteklasser" i Osloskolen...

Valgkampen er i gang og dette er en av sakene som har kommet opp i media.
Les her...(vg.no) Det har stått flere oppslag, men dette er en av sakene...

Jeg må si at jeg er både enig og uenig.

Jeg er ikke for forskjeller i skolen, men det er en kjensgjerning at de sterke, uansett alder og trinn, får altfor lite oppfølging. OG ikke minst når det faktisk dreier seg om tilpasset opplæring, så har alle, ikke bare de svake, krav på undervisning og pensum som er tilpasset i en eller annen form.

".....betyr ikke det at de lærer på samme måte"....står det i artikkelen. Det stemmer nok helt at vi alle lærer på ulike former. Det betyr i praksis at man kan bruke samme læringsmetode, men at innholdet må være av ulik karakter. Det er like viktig for sterke elever å føle mestring, som de svake. Det blir fort kjedelige skoledager for de som er flinke. Noen vil kanskje si at det er verre å aldri oppleve mestring, mens andre synes det er forferdelig at andre ikke får nok utfordringer.

Hva må til? Etter å ha jobbet litt i lærerverket selv vet jeg i alle fall at en ting IKKE hjelper - og det er å kutte i skolebudsjettene slik at skolene får enda færre dagsverk. Vi må ikke kutte i skoletilbudet, det kan ikke jeg se hensikten med. Hvor blir det da av den populære tilpassa opplæringen? Og ja, det står i opplæringsloven, men den brytes så og si hver dag i norsk skole. Det er svært får som får den undervisningen de har krav på. OK, la os oss si at du tilhører en viss prosentandel og at du klarer deg greit på skolen, så har du det helt sikkert helt OK. Om du f.eks er en svak elev er sjansen større for at du får ekstra matteundervisning og at du tas ut i timer. Hvorfor sier de ikke noe om dette? Skaper ikke også dette forskjeller? Det finnes gode løsninger på hvordan man kan tilpasse den enkelte, men det krever tid og ressurser, og er det noe man ikke har i den norske enhetsskolen så er det penger og man har i alle fall ikke ressurser til å ta seg av alle sammen. Det er altfor lite å være en lærer på ja, la oss si f.eks 25 barn. Det burde absolutt vært en nedre grense for dette.

Det kommer også frem fra nyhetene i dag at man mister gjennomsnittlig 10% av undervisningen hver dag grunnet bråk og uro. Og ja..hva skyldes dette? Vel - her har jeg flere teorier. En teori er manglende respekt og dårlig oppdragelse og en annen er at det er for lite ressurser inn i klasserommet. En lærer klarer faktisk ikke å alltid følge med på alt som skjer i et klasserommet. Man skal undervise, tilrettelegge, tilpasse, oppdra osv. Ganske mye jobb for en person - synes du ikke?

Men sakens kjerne. Skal man sile ut flinke elever? Jeg liker å snu litt på flisa, skal man da sile ut de svake? Det kan nok være like ille å være skolelyset, men samtidig er det ikke noe bedre å være han som blir tatt ut i hver mattetime og må være med spesiallæreren hver dag. Selv om begge partene trenger å få lagt opp oppgaver tilpasset sitt nivå og gjerne på en måte som gjør at de best mulig skjønner det de holder på med. Jmfr. ulike læringsstiler.

Ikke lett denne problematikken, men jeg kjemper en liten kamp for de sterkes rett til tilpasset opplæring. Vi må ikke være så forsiktige med å si at vi alle er forskjellige og at vi er flinke til ulike ting. Det er absolutt ikke alle som vet opp og ned på en bilmotor, og det er ikke alle som vet forskjellen på et oljebor eller kvantefysikk. Men vi er alle like mye verd av den grunn og vi har alle like rettigheter (de/vi/oss). Så hvorfor ikke la de som trenger det få litt ekstra, både de sterke og de som trenger litt ekstra.

Vel, ikke meningen å tråkke på noens tær, men jeg har selv sett dette i praksis og jeg vet at det mangler penger og ekstra folk. Jeg vet det kuttes i budsjetter bare for å rå råd til dopapir, når det man egentlig trenger er flere lærere, mindre klasser og ja....bedre tilpasset opplæring for alle og enhver!

Ingen kommentarer: